Да се заровим в миналото – детска експериментална лаборатория за археология и културно-образователен модул „Праистория“

  • Организация: СНЦ Европейски инициативи без граници
  • Населено място: Русе
  • Година: 2022
  • Област: Образование

Чрез проект „Да се заровим в миналото“ ще бъдат реализирани поредица от лекции, които имат за цел да представят какво е да си археолог на децата от началните класове в град Русе. За целта ще бъде изградена експериментална археологическа лаборатория и в рамките на 20 лекции над 450 ученици ще имат възможност да изравят археологически находки, да рисуват в ръчно създадена пещера от картон, да играят на археологически игри, създадени специално за целта от музейни педагози.

Резултати: В рамките на проекта са достигнати над 180 деца и са проведени 6 занятия. Общо са достигнати повече от 14 000 души, в които са включени преки и непреки участници, последователи в социалните мрежи, слушатели, читатели на местни медии, посетители на музейните пространства, колеги от страната, преподаватели в университети, студенти, педагози, учители.