Да се заровим в миналото: Как археологията се превърна в приключение за децата в Русе

Лабораторията е изградена по проекта  „Да се заровим в миналото“ на сдружение „Европейски инициативи без граници“

В свят, доминиран от мобилните устройства, в който задържането на вниманието на едно дете често се измерва в секунди – една инициатива трансформира начина, по който днешните деца възприемат миналото и историята. „Детска експериментална лаборатория за археология“ (ДЕЛА) създаде иновативна атмосфера за обучение на деца в гр. Русе. Не просто място за учене, а портал към вълнуващи пътешествия във времето и търсене на съкровища, далеч от дигиталните екрани.

В залите на Исторически музей – Русе специфичната работа на учените-изследователи, реставратори и музейни работници става достъпна и забавна за децата, техните родители и учители. Тук децата могат да се срещнат с професионалисти, да получат по-задълбочено разбиране, да играят и да участват активно, докато трупат нови знания. Може да се провеждат изнесени училищни часове и да се обучават млади специалисти с желание да развиват съвременни динамични педагогически подходи.

Лабораторията е изградена по проекта „Да се заровим в миналото“ на сдружение „Европейски инициативи без граници“, благодарение на финансова подкрепа в петото издание на инициативата на Лидл България – „Ти и Lidl за нашето утре“. Той не само популяризира културно-историческото наследство, но и изгражда модерни и ефективни връзки между семействата, училищата и учените.

Работният екип е съставен от млади и мотивирани специалисти. Кристина Янакиева, която е движещата сила зад проекта, има специализация за периода на праисторията, опит с няколко други проекта насочени към деца и работи в експозиционните пространства на Исторически музей – Русе.  Другият основен двигател е Благовеста Ценова, ръководител на „Дворецът на децата“ – неизчерпаем ентусиаст, готов да скочи във всяко ново приключение с желание и усмивка. Жена, майка, която мотивира децата да търсят и получават нови знания.

За археолога Кристина Янакиева най-важното е миналото да бъде представено на децата по увлекателен и достъпен начин. „Това, което ни мотивира да реализираме тази идея беше да създадем пространство и научно приключение, което да предизвика любов и любопитство в децата към науката и културата. Основната ни цел е чрез съвременни методи да мотивираме млади хора да се занимават с изкуства и култура. Работим за съхраняване и популяризиране на културното наследство, за съхраняване на местната идентичност в европейски контекст. Използваме културата като ресурс за развитие. Целим да създадем и разработим образователна среда както за обучение на деца, така и за обучение на студенти и музейни педагози. С този проект поставихме основата за развитие на цялостна и иновативна концепция за образование по археология.“

Това, което откроява проекта „ Да се заровим в миналото“ е създаването на образователно пространство и образователен модул, тясно свързани с местните музейни експозиции и археологически обекти. Разказът в образователния модул на „Да се заровим в миналото“ се разгръща в пет завладяващи теми, всяка от които има за цел да даде на децата цялостна представа за археологията и праисторията – „Какво е да си археолог“, „Нашето семейство“, „ Големите революции“, „Под лупа“ и „Да подредим миналото“. Те превеждат малките слушатели през света на археологията и човешката еволюция през различните епохи,  запознават ги с процесите на лабораторни изследвания, реставрация и консервация на обекти и артефакти. 

В пространството на „Детската експериментална лаборатория по археология“ иманяколко вида археологически игри. Призът за най-атрактивна дейност, която събужда силно любопитството на децата, безапелационно печелят археологическите разкопки. В специално аранжирана археологическа ситуация е поставен макет на скелет на човек в реални размери, както и модели изработени по образци от витрините на музея – глинени съдове, антропоморфни и зооморфни фигурки от всички праисторически епохи, златни накити, медни длета и бронзови копия. В симулираните разкопки децата са облечени като археолози и имат възможността да са в ролята на търсачи или да водят археологическата документация.  Вълнението от откриването на тези истински съкровища е неописуемо за малките изследователи. 

Още една активност предизвиква големи емоции сред участниците – импровизираната сцена за „Театър на сенките“. В модел на пещера, създаден от хартия, децата разиграват сценки с праисторически фигурки без ограничение в сценария. Там те се редуват да бъдат актьори, автори на сценки или публика, която се забавлява, а някои дори се превръщат в оператори и снимат кратки видеа на създадените постановки с фигурките. 

Въздействието на „Да се заровим в миналото“ се простира далеч отвъд класната стая и надминава очакванията дори на неговите инициатори. Проектът достигна до впечатляваща аудитория от над 14 000 души, включително ученици, преподаватели, семейства и широката общественост. Успехът му доведе до сътрудничество с училища и културни институции от други населени места, което му отрежда важно място в образователния пейзаж на страната. 

Активното участие, интерактивното обучение и приятелската атмосфера промениха начина, по който децата възприемат археологията и праисторията. Но може би най-значимото постижение е създаването на посланици на знанието и историята. Така партньорството с „Ти и Lidl за нашето утре“ демонстрира ангажимента на Лидл България да оказва положително въздействие върху общностите в цялата страна чрез насърчаване на инициативи, които обогатяват знанията на младите хора и популяризират културното наследство.

„Да се заровим в миналото“ е пример за успешен проект в миналогодишното издание на инициативата. В момента тече фазата на тристранна оценка на всички кандидатури в шестото издание, а финалистите, които ще бъдат обявени през януари 2024 г., ще си разпределят фонд от 365 000 лв. Инициативата се осъществява в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Български дарителски форум, а от тази година към тях се присъедини и Асоциацията на европейските журналисти.

Източник: standartnews.com