Градина за учене

  • Организация: Сдружение „Училищно настоятелство при ОУ „Христо Ботев“, кв. Долно Езерово
  • Населено място: Бургас
  • Година: 2021
  • Област: Образование

С настоящия проект се цели да се променят традиционните методи и среда на обучение. Създаването на „Градина за учене“ допринася за изграждане на екологична култура и съзнание за опазване на околната среда у децата. Тя се намира в западната част на училищния двор. Обособена е класна стая на открито с помощта на беседка, маси и пейки. В нея се провеждат часовете по природни науки, заниманията по интереси, по изкуства, дейностите на групите за целодневна организация на учебния процес за 1 – 7 клас, пленери, изложби и т.н. В близост до беседката са изградени сензорна пътека, стена с гнездилки за пойни птици, розариум, градина за пеперуди и алея на билките.

Резултати: С обособяването на класна стая на открито, учебният процес на общо 900 ученици е подобрен и това допринася за изграждането на екологична култура и съзнание за опазване на околната среда у тях.