Включени в  различието, изграждаме мостове

Проекта е насочен към подкрепа на приобщаващото образование и по-специално на възрастните, които работят с децата със специални образователни потребности, както и деца с физически, сензорни и емоционално-поведенчески затруднения в комуникацията. Сдружение ЕЛА работи повече от 16 години с деца, родители, учители и училища.От училищните специалисти се очаква и изисква да бъдат на нужното професионално и емоционално ниво и да работят с деца с различни затруднения, без да е предвиден механизъм за професионална подкрепа. Това е проблем, който остава нерешен от влизането в сила на новия Закон за образование през 2016. Затова в рамките на проекта ще подкрепим между 90-140 училищни специалисти. В рамките на 12 месеца ще проведем 12 работни срещи, 6 в офиса ни в София и 6 в Зеления ни образователен център ЕЛА с. Стъргел, община Горна Малина.