Активни деца, активни младежи

  • Организация: Народно читалище “Просвета 1899”
  • Населено място: с. Крушовица, обл. Враца
  • Година: 2021
  • Област: Образование

В рамките на проекта се изгражда спортна площадка за стрийт фитнес и се дава възможност за активно спортуване на децата и младежите в с. Крушовица, общ. Мизия, и съседните населени места. Чрез провеждането на поредица от спортни събития и спортен турнир на открито се повишава атрактивността на селото, но и се инвестира в намаляването на възможността за развитие на антисоциално поведение у деца в уязвими рискови групи или маргинализирани общности. Освен това се повишава достъпа до спорт, защото се създават условия за това, които не налагат ограничения.

Резултати: Изграждането на спортна площадка позволява на 2000 души от селото и областта да практикуват по-активно спортни занимания, предотвратява антисоциалното поведение на деца в уязвими рискови групи и маргинализирани общности и повишава атрактивността на селото.