RockSchool на колела

  • Организация: Фондация “Музика за България”
  • Населено място: София
  • Година: 2022
  • Област: Образование

Проект “Rockschool на колела” адресира културната изолация, липсата на музикално образование и работа с изкуства сред младежите в малките градове в България. Заниманията с музика помагат за когнитивното развитие на децата и изграждат безценни личностни качества като увереност, креативност, дисциплина, концентрация, комуникационни умения. Целта на проекта е създаване на мобилна музикална академия със специално подготвен бус с подбрани музикални инструменти и опитни преподаватели. С него ще бъдат посетени малки градове в страната (Враца, Видин, Мездра, Ботевград, Монтана, Ловеч, Самоков) и ще се проведат отворени музикални работилници и уроци на ключови градски локации.

Резултати: Към момента са проведени част от музикалните работилници, в които са взели участие на 100 деца и младежи.