Организация: СНЦ „Млад природозащитник БЕСАПАРА”

Населено място: с. Бяга

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели да обучи доброволци как да реагират при възникване на пожар.

Организация: Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

Населено място: София

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели чрез образователно видео да комуникира с тийнейджърите факти, свързани с пубертета и рисковото поведение при първите сексуални контакти.

Организация: СУН при ОУ „Хр. Смирненски“

Населено място: Генерал Тошево

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели създаването на зелена класна стая в двора на училището, за да стимулира интереса на децата към природните науки и да повиши знанията им. Резултати: Класната стая е любимо място за 208 деца и 26 учители, които провеждат своите часове в близост до алея с билки.

Организация: Сдружение „Бъдеще за България“

Населено място: Казанлък

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели да заздрави връзката между деца и родители, като комуникира ползите от позитивното родителство и прекарване на повече време с децата.

Организация: Клуб „Отворено общество“

Населено място: Стара Загора

Година: 2017

Област: Култура и историческо наследство

Проектът цели да модернизира музея на Чудомир в Казанлък.

Организация: Фондация „Съвременна плевенска медия“

Населено място: Плевен

Година: 2017

Област: Култура и историческо наследство

Проектът запознава младите хора с историята на знатни плевенски родове и важни исторически сгради.