Организация: Училищно настоятелство към ОУ „Димитър Петров“

Населено място: Сливен

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели да стимулира физическата активност при младежите.

Организация: Фондация Национален алианс за работа с доброволци

Населено място: Пловдив

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели въвличане на младежи във важни за общността каузи и ги стимулира да бъдат активни граждани.

Организация: Народно читалище „Родина - 1860”

Населено място: Стара Загора

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели да насърчи децата да четат повече.

Организация: Сдружение „Приятели на Регионален природонаучен музей-Пловдив”

Населено място: Пловдив

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели създаване на интерактивно съдържание, което да привлече млади хора в музея.

Организация: Сдружение ИМКА

Населено място: Габрово

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели да мотивира ученици от региона да бъдат по-активни в извънкласни дейности и обществено значими инициативи.

Организация: Асоциация „Родители“

Населено място: София

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели създаване на наръчник, който да улесни родителите в комуникацията им с училището.