Организация: Сдружение „Общност за демократично образование“

Населено място: София

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели информиране на общността за разнообразните видове образование.

Организация: Сдружение „ПМГ-Надежда”

Населено място: Ловеч

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели модернизиране и дигитализиране на класна стая в ППМГ Ловеч.

Организация: Сдружение БАЛИЗ-Плевен

Населено място: Плевен

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели да информира и провокира толерантност на ученици от Плевен към техни връстници с интелектуални затруднения.

Организация: Сдружение „ГлухАРТчета“

Населено място: София

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели да запознае децата от начален курс с различни професии.

Организация: СНЦ „Български географски портал-Географ БГ”

Населено място: София

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели интегриране на нови технологии в уроците по география с цел осъвременяване на учебния процес.

Организация: Фондация - „Очи на четири лапи"

Населено място: София

Година: 2017

Област: Образование

Проектът цели да запознае децата със света на слепите хора.