Идеята на „Сливен рециклира“ е да направи рециклирането на отпадъци по-достъпно за местните жители чрез изграждането на атрактивни метални конструкции във формата на животни и акции.

Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация „Родители“
споделя повече за идеята и реализацията на проекта Пътеводител „Как да оцелеем с тийнейджър?“.

Спектакъл по картини на Владимир Димитров – Майстора оживи театралната сцена в Кюстендил.

Работата на учените-изследователи, реставратори и музейни работници стана достъпна за децата чрез проект „Да се заровим в миналото“. Той не само популяризира културно-историческото наследство, но и изгражда модерни и ефективни връзки между семействата, училищата и учените.

Проект „Книжен капан“ преобразява пространствата в и около библиотеката в Народно читалище „Просвета 1927“, осигурявайки възможност на хората да прекарват там повече качествено време със своите деца.

Нестандартна метална конструкция за разделно събиране на пластмасови бутилки във форма на мечка повишава интереса на учениците към опазване на околната среда и ги стимулира да рециклират.