Проектът Уъркшоп „Изиграй ми приказка” има за цел да допринесе за по-лесното и креативно усвояване на материала по литература, който се преподава в 5. и 6. клас в Специалното училище за ученици с увреден слух “проф. Дечо Денев” в София. Пилотното издание на проекта ще адресира проблемите като с помощта на екипа: театрален режисьор (Анна…

От 5 години организацията ни развива социалното предприятие „Чудната градина“, което дава работа на младежи с интелектуали затруднеиня. Разполагаме с терен от 18 дка в градска среда и сме заобиколени от едно голямо СОУ и три детски градини.  Идеята ни е в „Чудната градина“ да създадем пространство, в което да организираме провеждането на интерактивни обучителни…

Целта на този проект ще бъде да дадем възможност да се чуе гласът на младите хора по важните за тях теми свързани с образованието, важните ценности и нужди, какво искат да кажат за света на възрастните, рисковете около тях и от какво имат нужда, за да се чувстват защитени и овластени да взимат решения за…

Поради различни особености на филмовото изкуство, често пъти то е почти напълно недостъпно за хората с увредено зрение. България може да се похвали със само десетина адаптирани филма, плод на неколкогодишни усилия на екипа на Международен София филм фест. Настоящият проект има за цел да съдейства за преодоляването на това неблагоприятно положение. Сдружение „Арсов Саунд“…

Проектът е насочен към усвояване и практикуване на социални и емоционални компетенции от деца и подрастващи от уязвими общности, предимно роми. Те са важна предпоставка за създаване на дълготрайни социални връзки, за повишаване на социалната справедливост и изграждане на ефективни социални общности. В този контекст, основна цел на настоящото предложение е да се увеличат възможностите…

Голяма част от незрящите хора имат само вербална представа за околния свят. Те знаят много неща за определен обект, но не могат да си представят как изглежда той. В град Анкона, Италия има специален музей за незрящи с модели на забележителности от цял свят. Над 90% от незрящите деца в България не могат да отидат…