Ще разкажат за техни съграждани, чиито дарения са допринесли за развитието и позитивната промяна на града. Ще бъде на страниците на вестник „Темпо“, на сайта www.tempo.velingrad.com и в профила ни във фейсбук Вестник Темпо Велинград.

Реализиране на “Първото ‘zero waste’ училище на България”. Следване на концепцията “zero waste” и прилагането ѝ на училищно ниво. Поставяне на кошчета за разделно събиране на отпадъка на територията на гимназията. Изграждане на първия споделен компостер на територията на Община Русе. Създаване на общност със сходни цели и идеи, както и амбиция за намиране на…

Ще бъдат създадени и реализирани 8 кратки видеа – документални филмчета и интервюта, на осем отделни екипа, които ще имат своите премиери в гр. Чепеларе и прилежащите на общината села – Хвойна, Павелско, Забърдо, Богутево, Малево, Орехово и др. Очаквания брой зрители, в това число и ученици от средните училища в Чепеларе и общината да…

Искат да създадат филамент за 3D принтера  в училище. Филамент (нишка), който е направен от отпадъчни материали (пластмасови бутилки). Ще събират, подготовят и рециклират пластмасови бутилки, за да получат нишка за 3D принтера в училище.

Проекта е насочен към подкрепа на приобщаващото образование и по-специално на възрастните, които работят с децата със специални образователни потребности, както и деца с физически, сензорни и емоционално-поведенчески затруднения в комуникацията. Сдружение ЕЛА работи повече от 16 години с деца, родители, учители и училища.От училищните специалисти се очаква и изисква да бъдат на нужното професионално…

Проблемът, който проектът засяга, е пренебрегването и незачитането на гласа на децата в приемна грижа във вземане на решения, които засягат техния живот като отделни личности и като група. Въпросът за участието на децата, настанени в приемна грижа, е важен за обществото, защото засяга както фундаменталното право децата да бъдат чути, гарантирано от Конвенцията на…