Проектът цели да улесни интеграцията и да мотивира начинаещите учители да развият професионални умения и да придобият самоувереност в класната стая като активни и компетентни участници в учебния процес.

Целта на проекта е да провокира интереса на деца и техните родители към книгите и четенето чрез изграждане и предоставяне на две нови арт пространства и поредица от активности и образователни събития.

С цел преодоляване на обучителни затруднения, възникнали вследствие на провежданото обучение от разстояние в електронна среда по време на студените месеци в изминалите две години, училището се нуждае от оборудване на звукозаписно студио.

Чрез проект „Да се заровим в миналото“ ще бъдат реализирани поредица от лекции, които имат за цел да представят какво е да си археолог на децата от началните класове в град Русе.

Проектът има за цел създаването на подробна концепция за ЖЕСТОВ РЕЧНИК с включени основни понятия, свързани с обучението в началното училище. Речникът обхваща поне 1000 речникови единици.

Проектът цели да формира у младото поколение отговорно поведение на пътя чрез поредица от обучения по БДП, предназначени за 2 възрастови групи: за деца в детските градини на гр. Габрово и за ученици от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас.