Проектът цели да запознае деца по интересен начин с различни български обичаи.

Проектът цели повишаване на културата за пожарна безопасност и развиване на умения за справяне в такива ситуации.

Проектът цели създаване на дендрологичен маршрут за опознаване на дърветата и храстите в Шумен.

Проектът цели да запълни липсата на здравно образование в училище.

Проектът цели да създаде позитивна и приятелска среда за малките пациенти в УМБАЛ „Св. Георги“

Проектът цели да възвърне интереса на децата в Смолян към магията на точните науки.