#BeGreen: Пътят към нашето по-добро утре започва от грижата за света около нас

Нашето здраве е пряко свързано със здравето на планетата ни. Все повече хора започват да осъзнават този факт и активно да се включват в инициативи за опазване на природата. Ако и вие сте сред тях и търсите начини да подобрите средата около вас и да допринесете за повече информираност и промяна на нагласите на вашата общност, новото издание на програмата „Tи и Lidl за нашето утре“ дава възможност за реализиране на идеите ви.  През програмата Лидл България, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Българския Дарителски Форум, от години финансира граждански проекти в няколко ключови области, насочени към по-пълноценния и качествен начин на живот на хората в цялата срана.

В една от тези области – подкатегорията #BeGreen, компанията подкрепя именно проекти, с фокус към устойчивото потребление на природни ресурси, намаляване на отпадъците и рециклиране, опазване на природните богатства, защитата на биоразнообразието и екосистемите, както и опазване на климата. Проектите в тази област могат да бъдат най-разнообразни, но обединени от грижата за околната среда. Целта е да бъдат поощрени зелените идеи на местни граждански организации и младежки групи.  Опитът на компанията показва, че такива има, дори в най-малките населени места в страната, а примерите от финансираните успешни проекти в предходните издания са десетки.

Такъв е примерът на проекта „Градът на чаплите“ на Фондация „Надежда“. В него 450 ученици от различни училища в Кърджали научиха за застрашената от заличаване смесена колония на чаплови птици в центъра на града и как да помогнат за опазването й.  Учениците почистиха отпадъците от местата за гнездене на птиците, представиха изложба, за да запознаят с проблема повече хора, а с образователният филм „Градът на чаплите“ беше отправен призив за опазването на този природен феномен.

Още една вдъхновяваща идея от последното издание на инициативата  е „Еко решения за по-добър свят“. Той помогна на 60 деца от село Румянцево  да изобретят различни идеи за пестене на енергия, ресурси, рециклиране и опазване на природата и да ги представят пред местната власт. Чрез социалните мрежи за техните идеи са научили още хиляди потребители.

С друг, финансиран от инициативата на Lidl проект, сдружение „Юнайтед Фючър“ успяват да повишат интереса и да мотивират гражданите на Сливен, да съберат близо 1 тон пластмасови отпадъци за рециклиране, а през май да монтират и първата конструкция в града във формата на вълк за разделно събиране. Целта им е повече деца да се запалят от идеята за разделното изхвърляне на отпадъци и по този начин да променят тяхното отношение към проблема със замърсяването.

Категорията #BeGreen е призив за действие към всеки, който вярва, че опазването на природата е  споделена отговорност за бъдещето и започва от грижата за нашата общност и регион.  А тези проекти са само малка част от примерите как силата на хората по места може да окаже положително въздействие за опазването на околната среда в България. 

Ако имате идеи как и вие да станете част от тези, които променят средата към по-добро, може да кандидатствате. Проекти се приемат до  28 октомври, а документите се подават през платформата на инициативата – www.tilidl.bg. 

Останалите 4 области в новото издание са #BeFair, насочена към социалното равенство и приобщаването, #BeActive с фокус активния начин на живот, #BeLocal за проекти, свързани с култура и опазване на историческото ни наследство, както и другата нова категория –  #BeVocal, насочена към медийни и журналистически проекти, които да популяризират добрия пример на гражданската енергия в страната.

Източник: esgnews.bg