#BeActive: Лидл България финансира проекти в подкрепа на здравето и гражданската активност в България

Активният начин на живот е във фокуса на #BeActive, една от новите области на трансформираната инициатива на Лидл България – „Ти и Lidl за нашето утре“. Целта на грантовата програма е да предостави финансова подкрепа на проекти на граждански организации или младежки групи, които имат идеи как да направят положителна промяна за своята общност или регион. Останалите 4 области в новото издание са #BeGreen за опазване на околната среда, #BeFair с фокус към социалното равенство и приобщаване, #BeLocal за проекти, свързани с култура и опазване на историческото ни наследство, както и другата нова категория – #BeVocal, насочена към медийни и журналистически проекти, които да популяризират добрия пример на гражданската енергия в страната.

Кандидатстването с проекти е отворено до 28 октомври, а документите се подават през платформата на инициативата – www.tilidl.bg. От компанията вярват, че както трябва да се грижим за своето тяло, за да функционира добре, така трябва да се грижим и за благополучието на обществото. А ключът към това благополучие се крие именно в хората, които имат визия за промяна и са готови да организират, подкрепят и участват в разнообразни активности в своята общност. Затова и в категорията #BeActive финансиране могат да получат граждански проекти в две направления – такива, които стимулират промяна на нагласите и подкрепа за активния и здравословен начин на живот сред местните общности, както и идеи в посока засилване на гражданската активност.

В първата група са всички онези проекти, насочени към подпомагане на здравословния начин на живот и повече движение. Например инициативи за развитие на масови спортове, насърчаване на здравословното хранене и промяна на хранителните навици в семейството още от най-ранна възраст. Тук могат да попадат и дейности, които се борят със затлъстяването и други негативни последици, предизвикани от заседналия начин на живот и нездравословното хранене.

По второто направление в категорията могат да кандидатстват проекти, насочени към образователни дейности и повишаване на гражданската активност, които целят включването на местното население в разрешаването на проблеми в техния регион. Тук попадат инициативи за информирано гражданско участие и такива, предоставящи възможност на традиционно възпрепятствани да изразят своите нужди хора и социални групи, активно да търсят решения за своите проблеми.

Източник: offnews.bg