4х40х4000

  • Организация: Фондация „Лърн“
  • Населено място: София
  • Година: 2018
  • Област: Образование

Проектът цели да запълни липсата на здравно образование в училище.

Резултати: Обучени са 40 ученици, които ще предадат наученото на 4000 свои връстници.