219 граждански проекта се състезават за финансиране в инициативата „Ти и Lidl за нашето утре“

  • Фондът тази година достигна рекордните 365 000 лв.;
  • Най-много проекти са подадени в област #BeLocal – за опазване и популяризиране на културното и историческо наследство;
  • Кандидатури са изпратени от 75 населени места от цялата страна
  • 16 медии и журналисти, както и седем групи на младежи под 18 години са първите кандидати в новите категории на инициативата

Най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България – „Ти и Lidl за нашето утре“ предизвика огромен интерес. В обновеното шесто издание бяха получени 219 кандидатури на граждански организации, младежи, медии и журналисти с проекти в различните категории.

„Всяка кандидатура представлява уникална идея и възможност за постигане на трайно положително въздействие на местно ниво в различните региони на страната. Големият брой получени заявления подчертава силното желание за промяна и по-добър начин на живот в българските общности, както и ключовата роля на Лидл България в подкрепата на тези стремежи“, коментира Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, които са партньор на инициативата.

#BeLocal привлича най-голям брой кандидатури  – общо 65, като 63 от тях са на организации, а останалите 2 са на младежки групи. Този тематичен приоритет се фокусира върху опазването на историческо ни наследство, както и популяризиране на културата.

#BeFair, посветен на преодоляване на социалното неравенство, събра 51 кандидатури на граждански организации. Тези проекти обхващат широк спектър от дейности, насърчаващи равния достъп до възможности. Един от  тях, насочен към подкрепа на деца със специални образователни потребности,  ще получи специален грант под патронажа на омбудсмана на Република България проф. д-р Диана Ковачева.

В #BeGreen за финансиране се състезават общо 44 проекта, посветени на различни аспекти от опазването на околната среда и устойчивите практики. 38 са подадени от организации, а пет са на младежки групи, ангажирани в търсенето на по-зелено бъдеще.

#BeActive привлече 43 кандидатури от организации с проекти, които насърчават както физическата активност и здравословния начин на живот, така и изявата на активна гражданска позиция за положителна промяна.

В #BeVocal, ориентиран към проекти на медии и журналисти, са подадени общо 16 кандидатури. Осем заявки са от регионални медии, а останалите осем са проекти на индивидуални журналисти, които фокусират вниманието си към наболели социални проблеми.  

Списък на организациите, изпратили свои предложения ще бъде публикуван ТУК в платформата на инициативата до 3 ноември 2023 г. През следващите два месеца проектите ще преминат през оценка в три етапа – за административно съответствие и качествена оценка, направена от външно експертно жури и от служителите на Лидл България.

Одобрените за финансиране проекти ще бъдат обявени през януари 2024 г., като между тях ще се разпредели общият фонд за това издание на програмата в размер на 365 000 лв. Сумата беше събрана от 18 септември до 18 октомври, като Lidl отделяше по 5 ст. за всяка покупка във всички магазини на компанията. Така предоставеното финансиране за граждански инициативи в рамките на шестте издания на инициативата ще достигне стойност от близо 1,3 млн. лева.