Четем, мечтаем и се забавляваме

  • Организация: Народно читалище „Братство-1860“
  • Населено място: Смядово
  • Година: 2021
  • Област: Образование

Цел на проекта е създаването на топла и интересна обстановка чрез нестандартно и привлекателно обзавеждане, набавяне на книги, игри, материали, енциклопедии и други. Предвижда се обзавеждане на „Стая на приказките“ – оригинална атмосфера за среща на децата с книгите с атрактивни библиотечни колекции, подходящо пространствено оформление и медийно оборудване. Библиотеката разполага с три компютъра за потребители и мултимедия, необходими за работата и заниманията.

Резултати: След преобразяването на читалището, общо го посещават 713 души.