Форум за Открита Комуникация между Училището и Семейството

  • Организация: Асоциация „Родители“
  • Населено място: София
  • Година: 2017
  • Област: Образование

Проектът цели създаване на наръчник, който да улесни родителите в комуникацията им с училището. Като част от проекта се създава и форум с тема „Училището – зона за родители“, който допълнително дава насоки за подобряване на диалога между родителите и учителите.

Резултати: Разработеният наръчник е разпространен и представен пред повече от 1650 родители.