Филмите – прозорец към един по-достъпен свят

Поради различни особености на филмовото изкуство, често пъти то е почти напълно недостъпно за хората с увредено зрение. България може да се похвали със само десетина адаптирани филма, плод на неколкогодишни усилия на екипа на Международен София филм фест. Настоящият проект има за цел да съдейства за преодоляването на това неблагоприятно положение. Сдружение „Арсов Саунд“ възнамерява да приложи нови и добри практики за адаптирането на два късометражни български игрални филма, които да прожектира и разпространи безплатно, за да послужат като пример и вдъхновение за творците и дейците на филмовото и други визуални изкуства да съобразят своите творби с нуждите на хората с увредено зрение, интелектуални затруднения и напреднала възраст като публики със различни специални потребности. Готовите адаптации ще се прожектират в столицата и в страната със свободен вход.