Фантастичната зала

Проектът има за цел да превърне коцертната зала на НЧ“Васил Левски 1928″ в истинско културно средище за култура, изкуство и решаване на проблемите на местната общност посредством форум „Гражданска седянка“. За целта в рамките на 10(десет месеца) планираме: 1. Ремонт и оборудване на залата 2. След ремонта и оборудването на залата ще започнем активна концертна дейност с читалището, детските градини, и училищата. Планираме съвместни концерти за 3ти март „Ден на Освобождението на България“, 24ти май „24 май – „Ден на славянската просвета и култура“, 1ви юни“ Ден на детето“ и „Празник на район Подуяне“ 1ви октомври – „Световен ден на музиката“, 1ви ноември „Ден на народните будители“, както и отбелязване на патронните празници на училищата и детските градини. По този начин много от децата  ще могат да усетят какво е да се качиш на сцена. Освен тези концерти планираме и четири срещи с деца и родители.