Учим и творим

  • Организация: Народно Читалище “Родопски фар 1938”
  • Населено място: Кърджали
  • Година: 2021
  • Област: Образование

Проектът си поставя амбициозната цел да привлече хора в библиотеката, при техните условия и в специално планирано за тях пространство. Той се изпълнява в партньорство с Арт-галерия ДАР – Керимова къща, гр. Кърджали, ОУ „Васил Левски“ – гр. Кърджали, Център за настаняване от семеен тип без увреждане „Усмивка“, ДГ „Здравец“, Маргарита Павлова – автор на детски книжки, Божидара Ангелова – автор на детски книжки, Албена Попова – дизайнер и всички живущи в квартала и съседните села. Насочен е към различните етнически и социални групи. Предвиждат се разнообразни творчески ателиета, които запознават малки и големи по интересен и забавен начин с чудния свят на приказките и изкуството. Предвижда се да се обособят няколко зони за различните групи посетители – детски кът за най-малките, тийн зона, както и за родители и по-възрастни посетители.

Резултати: Чрез разнообразни творчески ателиета, обособяване на детски кът, тийн зона и зона за родители и възрастни, 802 души са привлечени като посетители на библиотеката.