Ученето може да бъде и забавно с новите технологии

  • Организация: Народно Читалище “Родина-1860“
  • Населено място: Стара Загора
  • Година: 2021
  • Област: Образование

Планираните дейности по проекта „Ученето може да бъде и забавно с новите технологии“ се осъществяват в базата на детския отдел на библиотека Родина, в три детски градини и две основни училища. По проекта са предвидени две еднодневни обучения, които повишават дигиталните умения и компетенции на 40 учители и 5 библиотекари, за прилагане на иновативни модели и практики в учебния процес, съобразени с възрастовите особености на децата. Очаква се използването на дигитални и СТЕМ ресурси в обучението да подобри качеството на преподаване в училище и да създаде допълнителни възможности за повишаване на интереса на децата към учебния материал.

Резултати: Благодарение на проведените обучения с учители, 3682 деца и младежи са повишили своя интерес към учебния материал.