С LIDL граници няма

Целта на нашия проект „С Lidl граници няма“ е да създадем образователна и обучителна среда, в която младежите ще имат възможността да развиват своите планинарски умения, да изграждат природозащитни ценности и да научат как да се справят с предизвикателствата на планинската среда. С него ще подпомогнем формирането на младите хора като активни граждани и планинари, целим повишена физическа активност, интегриране на здравословни храни в ежедневната диета,  развитие на лидерски умения, природозащитни ценности, интеграция и социална свързаност, професионални възможности, споделени преживявания и културно обогатяване и др. С проекта „С Lidl граници няма“ ще имаме възможност да подобрим и част от инфраструктурата на туристическите маршрути до непознатите природни богатства.