Създадено за векове – умира за часове

  • Организация: СНЦ „Млад природозащитник БЕСАПАРА”
  • Населено място: с. Бяга
  • Година: 2017
  • Област: Образование

Проектът цели да обучи доброволци от района на Пещера и Брацигово как да реагират при възникване на пожар.

Резултати: 108 души са придобили знания и умения за потушаване на пожари.