Стрийт арт и плейсмейкинг срещу вандализма

  • Организация: Сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“
  • Населено място: Смолян
  • Година: 2021
  • Област: Околна среда

Проектът цели да насочи вниманието на гражданите към проблема с вандалските прояви. Идеята и целта на проекта е да се популяризира и насочи вниманието към едно ново съвременно изкуство с графити сред обществеността в урбанистичната среда на град Смолян. Идеята е да се облагородят 2 публични пространства в град Смолян и да се ангажират в множество образователно-социални дейности маргинализираните младежи от област Смолян. Предвижда се изграждане на неформално младежко пространство на открито в града, което да предлага множество събития, включващи обучителни курсове за опазване на околната среда, неформални дейности, младежки събития – всичко сред природата, сред чист въздух и то в центъра на града.

Резултати: 4700 души от Смолян са станали част от множество артистични, образователно-социални дейности, насочващи вниманието към проблема с вандализма в града.