Старите къщи на Казанлък

  • Организация: Народно читалище „Искра – 1860“
  • Населено място: Казанлък
  • Година: 2019
  • Област: Култура и историческо наследство

Заснемането на старите къщи ще даде възможност за документиране на изчезващото архитектурно наследство на Казанлък и съхраняване на стари архитектурни техники. Проектът ще насочи вниманието на местната общност и институции към усилия за опазване и съхранение на старите къщи. Идеята за реализиране на проекта е свързана с една от основните цели на читалището – съхраняване на културно-историческото наследство.

Резултати: 2690 души от местната общност и институциите са се запознали с архитектурното наследство на Казанлък.