Спорт за здраве

  • Организация: Сдружение „Спортен клуб Ънстопабъл“
  • Населено място: Добрич
  • Година: 2017
  • Област: Акивен начин на живот

Проектът цели да създаде условия и възможности за практикуване на баскетбол, като стимулира активния начин на живот сред младежите в града.

Резултати: В рамките на проекта бяха организирани безплатни тренировки, от които са се възползвали 180 души. Също така бе проведен и Коледен баскетболен турнир пред публика от над 700 души.