Спортувай с мен в парка

  • Организация: НЧ „Съзнание-1927“
  • Населено място: с. Долни Вадин
  • Година: 2018
  • Област: Акивен начин на живот

Активният начин на живот е важен за всички поколения, ето защо паркът в с. Долни Вадин е в процес на трансформация, осъществявана от местни ентусиасти. Като част от проекта са монтирани модерни кардиосъоръжения за спорт на открито, които дават повече възможности за активен начин на живот.

Резултати: Постоянните ползватели на новоиградените съоръжения са около 560 деца и младежи.