Спортно междучасие

  • Организация: УН при СУ „Любен Каравелов“
  • Населено място: Добрич
  • Година: 2019
  • Област: Акивен начин на живот

Кварталът, в който се намира училището е краен, отдалечен от центъра на града. В него липсват спортни площадки и уреди. Проектът цели да осигури достъпна и безопасна среда в двора на училището за спорт и физическа активност, чрез изграждане на комбинирана спортна площадка за фитнес, състояща се от 7 уреда, при която 575 ученици, на възраст от 7 до 18 години ще получат възможност за активен отдих, спорт и игри на открито.

Резултати: Достъп до изградената спортна площадка имат повече от 600 деца и младежи от училището и квартала.