Сливен рециклира

  • Организация: Сдружение „Юнайтед Фючър“
  • Населено място: Сливен
  • Година: 2022
  • Област: Околна среда

Проектът „Сливен рециклира” цели да повиши интереса на гражданите на гр. Сливен към разделното събиране и рециклирането на отпадъци. Ключов елемент в него е намирането на начин жителите на града да събират и предават пластмасови изделия по-често, без да е необходимо да ги съхраняват цял месец в домовете си. Затова от Сдружение „Юнайтед Фючър“ планират не само да организират акции по предаване на пластмасов отпадък за рециклиране, но и да създават мрежа от няколко „миниорганизатори“, които събират пластмасови изделия от други хора и ги предават накуп при тях. За да ги стимулират от Сдружението осигуряват с подкрепата на Лидл България и награди за участниците, донесли най-голямо количество. В допълнение в рамките на проекта е планирано и изграждане на атрактивни метални конструкции за събиране на пластмасови опаковки във формата на животни. По този начин се цели разделното изхвърляне на отпадъци да привлече и повече деца.

Резултати: В рамките на проекта беше изградена атрактивна металната конструкция за събиране на пластмасови бутилки във формата на вълк. Беше проведена и акция за разделно събиране на пластмаса, в която се включиха около 400 семейства и бяха предадени за рециклиране близо 950кг. пластмасови отпадъци. Предстоят и допълнителни дейности до завършване на проекта.