Силата на рода – изучаване и популяризиране на родовата памет

  • Организация: НЧ „Христо Ботев – 1926“
  • Населено място: с. Гранит, обл. Стара Загора
  • Година: 2022
  • Област: Култура и историческо наследство

Планира се да се включат ученици от ОУ „П.К.Яворов“ – с. Гранит, СУ „Христо Ботев“ – с. Братя Даскалови и поне още две училища от общината, които с помощта на етнограф да изследват и запишат в „родови дневници” личната си семейна история и истории на възрастни хора от общината. След което да ги представят чрез заснемане на видеоразкази и презентиране пред своите семейства и местната общност по време на специално организирани събития. Ще се обособи етнографска експозиция „Изчезващия свят на 20-ти век“, която да привлича посетители и да приобщава ученици към каузата за нейното създаване.

Резултати: В рамките на проекта членовете на 18 семейства са се включили в етнографското проучване, а достигнатите хора са повече от 1000.