Сензорна образователна градина

  • Организация: СНЦ „Настоятелство на родители и общественици при ДГ N59, Елхица“
  • Населено място: София
  • Година: 2019
  • Област: Образование

Проектът предвижда създаване на мултисензорна образователна градина в двора на детската градина, чрез която да се осигури подкрепяща и развиваща среда за 27-те дечица със СОП, както и възможност за интегрално учене чрез преживяване и за останалите 283 деца. Сензорната градина ще се изгради от естествени материали и чрез солидарния труд на родителската общност. Учителите ще реализират програма от терапевтични и приобщаващи мултисензорни занимания за нуждите на всяко дете, а добрите социални и образователни практики ще бъдат споделени чрез блог и е-Наръчник, за да служат като ресурс и вдъхновение за всички.

Резултати: 920 деца и възрастни са запознати с програмата от терапевтични и приобщаващи мултисензорни занимания в рамките на проекта.