Рекламно студио „В града на Белоногата

  • Организация: УН при ОУ “Иван Вазов“
  • Населено място: Харманли
  • Година: 2021
  • Област: Образование

Проектът предвижда в ОУ „Иван Вазов“ да бъде изградено рекламно студио, където екипи от ученици и учители ще създават радио- и видеопредавания. Радиопредаванията са насочени към училищния живот – включват информация за постиженията на ученици, за историята на училището и всичко ново, което се случва в него. Видеопредаванията са насочени към рекламиране на града – на културно-историческите обекти, на бита и поминъка, на спортните постижения, на видни личности. Чрез тези дейности проектът дава практическо измерение на образованието – когато им се наложи, учениците да умеят да търсят информация, да извеждат най-важното от нея и да я обработват според целите си.

Резултати: Информация за новоизграденото рекламно студио е достигнала до 3752 души.