Разговор с Илияна Николова, ФРГИ: Каква е тайната на успешните проекти сред гражданския сектор

Във времена на динамични социални и екологични предизвикателства, значението на инициативите, ръководени от гражданския сектор и насочени към създаването на положителна промяна за местните общности, е изключително голямо. На организациите, които работят неуморно за постигане на тези цели, често не им достигат ресурси, за да реализират своите проекти.

Инициативата „Ти и Lidl за нашето утре“ на Лидл България, осъществявана заедно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български Дарителски Форум, може да бъде така необходимият партньор, който да подпомогне превръщането на добрите идеи в реалност.

От своя старт през 2017 г., инициативата служи за пример сред програмите за корпоративно дарителство в България. Нейната основна цел е чрез финансова подкрепа на граждански проекти да води до по-качествен и пълноценен начин на живот за хората в страната, дори и в най-малките населени места.

В рамките на пет реализирани издания до момента, програмата на Лидл България е допринесла с общ фонд от 915 000 лв. за подкрепа на 119 проекта в 58 населени места, които са достигнали до над половин милион души. Това доказва, че инициативата е движещата сила за множество проекти, които са оказали положителен ефект, превръщайки стремежите на местната общност в осезаеми и устойчиви резултати.

Тази година, „Ти и Lidl за нашето утре“ беше трансформирана след проучване на нагласите и нуждите на местните общности и неправителствените организации. В момента тече конкурсът за кандидатстване с проекти, който е отворен до 28 октомври 2023 г. включително.

По темата повече ще разкаже Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, която има богат опит в областта на общностното развитие, гражданското участие и филантропските практики не само в България, но и в Европа. Нейната визия и лидерство са от съществено значение за оформянето на тази инициатива в това, което е днес.

В днешния разговор Илияна споделя за промените в обновената програма и разкрива каква е тайната на успеха на гражданските проекти.

– Какви са съществените промени и какво трябва да знаят потенциалните кандидати за новото издание?

– Инициативата претърпя значителни промени, като освен преименуването ѝ на „Ти и Lidl за нашето утре“, въведохме нови тематични приоритети, разширихме достъпа за нов тип участници, увеличихме максималната сума за финансиране и създадохме общо пространство за диалог с всички заинтересовани страни чрез новата онлайн платформа на програмата.

Въведохме три нови тематични приоритета: #BeActive, насочена към насърчаване на активния начин на живот, #BeFair, насочена към преодоляване на социалните неравенства и #BeVocal, подкрепяща качествени журналистически и медийни проекти, свързани с важни социални теми. Останалите две области са продължение на вече съществуващи – категорията #BeGreen, свързана с опазването на околната среда, и #BeLocal – с фокус културата и опазване на историческото наследство.

Важно е да отбележим, че програмата вече е отворена за проекти на младежи на възраст между 14 и 18 години, както и за медии и журналисти. Максималният размер на финансирането за граждански организации е увеличен с 50% – от 10 000 на 15 000 лв., а новите типове грантове са с различни стойности. Грантът за младежки идеи е до 5 000 лв., за журналистически проекти – до 3 000 лв., а този за медийни – до 7 000 лв. Периодът за набиране на фонда и кандидатстване е изместен за есента, за да съвпадне обявяването на одобрените проекти с началото на новата година, а Лидл България вече дарява по 5 стотинки от всяка касова бележка, в сравнение с предишните 3 стотинки.

В допълнение, създадена е и нова платформа – tilidl.bg, която обединява цялата информация за инициативата, включително процеса на кандидатстване, проекти от предходни издания и успешните им истории. Кандидатстването също вече става през нея в онлайн формат.

– Какви съвети и насоки бихте дали на организации или физически лица, които планират да кандидатстват за финансиране в рамките на тази инициатива?

– Първо, кандидатите трябва да се уверят, че проектът им носи реална, положителна промяна за тяхната общност и е насочен към решаване на истински проблеми, като създава трайни ефекти. Добре е идеята да е консултирана и действията координирани с общността, с която организацията работи. Това е от голямо значение за успеха на проекта, защото осигурява адекватност, реалистичност и приложимост на идеята.

В процеса на оценка е важно кандидатът да представи добре своя опит и експертизата в полето, в което е представен проектът. Ние търсим и високо ценим задълбочените познания за проблема и възможните му решения, защото вярваме, че експертизата и консултациите с общността са важни фактори за постигане на резултатите на всяка инициатива.

Друго, много важно нещо, което кандидатите трябва да имат предвид е, че в настоящото издание на инициативата образованието е хоризонтален приоритет, защото дълбоко вярваме, че развитието на общността се случва чрез различни мерки за учене и прилагане на практика на наученото за всички членове на общността, независимо от тяхната възраст.

– Има ли често срещани грешки или погрешни схващания, които кандидатите трябва да избягват?

– Погрешно схващане, което трябва да се избягва, е да се мисли, че големите проекти са единственият начин за постигане на значимо въздействие. По-малките, добре планирани проекти могат да бъдат също толкова въздействащи и ефективно да решават местни проблеми, ако са добре планирани и разбира се изпълнени.

Кандидатите трябва да избягват и изпълнението на проекти, които не са били обсъдени и съгласувани с общностите, към които са насочени. Най-сигурният път към успеха на един проект е той да е в съответствие с нуждите и мненията на хората, на които планира да помага.

– Спрямо Вашия богат опит в гражданския сектор, кои са основните фактори, които допринасят за успеха на проектите?

– Успешните проекти обикновено се характеризират с няколко основни качества. На първо място, както споменах, те трябва да водят до реална, трайна промяна в местната среда и общност. Те трябва да се основават на задълбочено познаване и сътрудничество с общността, както и разбирането на нейните нужди и овластяването ѝ да бъде част от промяната.

Освен това, от съществено значение за кандидатите е ресурсите да се управляват ефективно, да се придържат към реалистични обхвати на действие и да демонстрират ясно разбиране на проблема, който се стремят да разрешат.

От значение за успеха на една кандидатура е реалистичният подход за разрешаване на даден проблем, съобразен с наличните ресурси – човешки, финансови, времеви.

Особено важно е добре да се прецени въздействието на проекта и неговите резултати. Например, справянето със значителни екологични проблеми като замърсяването може да изисква значителни инвестиции, които нашето финансиране не може да покрие изцяло. Обаче инвестицията ни от 15 000 лева може да има много по-устойчив ефект и резултати, когато е насочена за образователни дейности за промяна на нагласите на общността, например.

По същество успехът на един проект е комбинацията от ясна визия, участие на общността, разпределение на ресурсите и реалистични цели.

– Можете ли да дадете някои примери за успешни проекти, които са оказали трайно въздействие върху местните общности?

– През цялата история на инициативата сме свидетели на многобройни проекти, които са пример как всяка малка крачка може да окаже голямо въздействие. Всички те са качени в платформата на инициативата tilidl.bg и там всеки може да научи повече за тях.

Проектите в категорията „Опазване на околната среда“, която вече се нарича #BeGreen, са постигнали значителни успехи в опазването на природата и биоразнообразието, като например инициативи за намаляване на отпадъците, насърчаване на рециклирането, трайни промени в нагласите на местните граждани, както и опазване на различни природни феномени и биологични видове.

В категорията #BeLocal имаше вдъхновяващи проекти, насочени към запазване на културното и историческо наследство, цифровизацията му, както и различни дейности, популяризиращи изкуството и театъра. Всички тези местни инициативи са спомогнали за възстановяването на нематериално наследство с историческа стойност, както и за организирането на обществени събития за отбелязване на местните традиции и творчество.

Искрено вярвам, че с разширяването на темите и достъпа до програмата, особено предвид допускането за финансиране на идеи на младото поколение, тази година ще имаме дори още по-вдъхновяващи и стойностни проекти, които да окажат реално и трайно въздействие върху живота на местните общности в страната.

Източник: webcafe.bg