Разговори за образованието на специалните деца

Поредица от четири интервюта с международни експерти в сферата на приобщаващото и неформалното образование, с фокус върху възможностите за развитие на децата със специални образователни потребности.