Първо българско царство: Хан Тервел

  • Организация: Сдружение „Общност за демократично образование“
  • Населено място: София
  • Година: 2019
  • Област: Култура и историческо наследство

Проектът отговаря на липсата на атрактивни за съвременните деца форми на представяне на българската история. Предаването на култура и история между поколенията е важно за формиране на гражданска идентичност, тъй като учи на кричично мислене сред разнообразието от гледни точки и мнения. Стоп моушън анимацията е интересен, достъпен и разбираем начин за представяне на историята ни за детска публика. Проектът предвижда създаването на такъв и премиера, придружена с тематична работилница.

Резултати: 2300 деца и младежи се запознаха с българската история по атрактивен и съвременен подход чрез стоп моушън анимация.