Първото ‘zero waste’ училище на България

Реализиране на “Първото ‘zero waste’ училище на България”. Следване на концепцията “zero waste” и прилагането ѝ на училищно ниво. Поставяне на кошчета за разделно събиране на отпадъка на територията на гимназията. Изграждане на първия споделен компостер на територията на Община Русе. Създаване на общност със сходни цели и идеи, както и амбиция за намиране на нови решения, свързани с екологичните проблеми през 20-те години на XXI век.