Програмата „Ти и Lidl за нашето утре“ с първо място на годишните награди на МТСП

Най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България получи поредно признание

В третото издание на годишните награди за корпоративна социална отговорност на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ритейлърът беше отличен с първа награда за програмата „Ти и Lidl за нашето утре“.

Конкурсът има за цел да популяризира добрите примери на социално отговорното управление и да насърчи повече работодатели да инвестират в своите служители и да се ангажират със социални каузи, които повишават качеството на живот и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие на обществото.

През изминалата година инициативата „Ти и Lidl за нашето утре“ се трансформира, разширявайки обхвата си с три нови тематични области, а освен неправителствени организации, вече могат да участват младежи под 18 години, както и медии и индивидуални журналисти.

За шест години компанията е финансирала 155 проекта с общ фонд от близо 1,3 млн. лв. Устойчивостта на инициативата може да бъде проследена в специална карта на въздействието, която показва резултатите от 2017 г. до 2023 г. Преките и непреки ползватели за първите 6 години на инициативата са 933 374 души.

Лидл България получи и специалната награда за цялостен принос и развитие в областта на човешките ресурси. Отличието бе връчено за програмата за многообразие и включване „Lidl Палитра“, която показва интегрирането на тези два компонента в екип, който обхваща над 4000 служители в цялата страна. Така Lidl дава позитивен пример за успеха на тези политики в България и поставя високи работодателски стандарти, които допринасят за позитивната промяна в обществото.