„Пресклуб Варна“ стартира нов младежки образователен проект

Сдружение „Пресклуб Варна“ и младежката информационна медия Youth Street Varna стартира работа по проекта „Град, целунат от морето – Шарен кръстопът“.

Младежкият образователен проект има за цел да разкрие историята, бита и културата на десет общности и етноси в град Варна, като заснеме поредица от забавни документални филми. Младежи ще влязат в ролята на водещи, сценаристи, оператори, монтажисти и участници в продукцията.

Един от големите проблеми на нашето общество е липсата на толерантност. Свидетели сме на много прояви на агресия както в училище, така на пътя и у дома. Езикът на омразата най-често е насочен към хора от други етноси, които често са приемани с предразсъдъци и недобронамереност.

Проектът „Град, целунат от морето – Шарен кръстопът“ има за цел по забавен и достъпен начин да запознае аудиторията с всички положителни страни, бит и култура на малцинствените групи във Варна, в това число представители на различни етноси и народности, живеещи в морската столица. Това ще даде шанс те да бъдат опознати, приети, уважавани и толерирани в тяхното развитие и реализация като равноправни членове на обществото ни. Вече се работи активно по реализирането на първите епизоди, посветени на влашката, арменската, казашката и турска общност във Варна.

В реализацията на продукцията участват младежи, с които младежката информационна медия работи. Идеята е по увлекателен начин да запознават своите връстници с историята и обичаите на всеки един от тези етноси, като в продукцията са включени споделени разкази на представители от всеки етнос, танци и характерни за дадения етнос и общност готварски рецепти.

Сред целите на проекта е и да обогати общата култура на подрастващите, както и на техните родители, за „шарения кръстопът“, който среща много култури и създава красива симбиоза, която прави Варна космополитен град.

Финалната част на проекта ще завърши през септември 2023 година с презентацията на готовите филми на голям надуваем екран на открито и концерт с изпълнители от всички етноси, участващи в проекта.

Проектът ще надгради рубриката „Град, целунат от морето – Youth Street“, по който СНЦ „Пресклуб Варна“ работи през 2022 г. с подкрепата на Фонд „Култура“ към Община Варна.

Продукцията ще бъде популяризирана чрез младежката информационна медия и сателитните й канали, чиято роля е да възпитават и представят добри модели на подражание, до обогатяват и образоват младите хора.

Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България – “Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация “Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Източник: focus-news.net