Поколение на иновациите

  • Организация: СНЦ „Български географски портал-Географ БГ”
  • Населено място: София
  • Година: 2017
  • Област: Образование

Проектът цели интегриране на нови технологии в уроците по география с цел осъвременяване на учебния процес.

Резултати: Обучени са 71 учители, които вдъхновяват интереса към географията на близо 15 000 ученици.