Покажи ми бабо, разкажи ми дядо

Непознаването на фолклора ни и неразбираемият за подрастващото поколение език на традициите ни води до отхвърлянето му и впоследствие до загуба на националната ни идентичност и самочувствие. Идентифицирането на проблема дойде спонтанно и почти едновременно както от ръководителите и участниците в различните групи на ансамбъла към НЧ „Искра – 1929“ с. Крушаре, така и от родителите на децата, занимаващи се в дейности, организирани в читалището. Последвалите неформални обсъждания и консултации създадоха нов подход и форма за преодоляването му. Всички, участвали при дефинирането на проблема, се обединиха около основната цел, че за да се разбере тайнството на фолклора ни, то трябва да бъде обяснено и разказано на достъпен за съвременното поколение език.