Периметър здраве

  • Организация: Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“
  • Населено място: Русе
  • Година: 2017
  • Област: Акивен начин на живот

Проектът цели насърчаване и развиване на спортни навици у русенските младежи.

Резултати: Създадени са информационни табели по 12 туристически трасета, а повече от 3000 души са се включили в разнообразни активности като преходи, походи, велошествия, състезания по воден слалом и крос преходи.