Парк Смоличано

  • Организация: Народно читалище „Пробуждане 2020“
  • Населено място: с. Смоличано, обл. Кюстендил
  • Година: 2022
  • Област: Околна среда

С реализацията на проекта и изграждането на Парк Смоличано, който обхваща терена между река Елешница и Смоличански водопад, се цели изграждането на една по-добра и достъпна среда за туристите. Дейностите, заложени в проектната схема са почистване и облагородяване на терена от доброволци, деца и членове на читалище „Пробуждане 2020” – село Смоличано, изграждане на кът за отдих – монтиране на беседка с пейки и масичка, поставяне на соларно осветление, както и обособяване на кът за игра за малки деца (поставяне на дървено влакче). Също така се предвижда и изграждане на екопътека, водеща до Смоличанския водопад, която да бъде посипана и трамбована с каменна фракция.

Резултати: В рамките на проекта е проведена образователна беседа с 30 участника насочена към подрастващата аудитория на тема „Как да опазим природата и как да ограничим използването на пластмасовете опаковки“. Също така са участвали и 25 доброволци за разчистването на терена в парка.