Отговорни към живота на пътя

  • Организация: Народно читалище „Просвета-1951г.-кв. Златари“
  • Населено място: Габрово
  • Година: 2022
  • Област: Образование

Проектът цели да формира у младото поколение отговорно поведение на пътя чрез поредица от обучения по БДП, предназначени за 2 възрастови групи: за деца в детските градини на гр. Габрово и за ученици от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас. С тях ще се наблегне на превенцията и намаляването на жертвите на пътя, които в България годишно са около 500. Целевите групи по проекта ще усвоят конкретни умения и знания, а именно – да се движат безопасно в и извън населено място, да проявяват отговорност и самоконтрол за собственото си поведение на пътя, да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация, да спазват определени правила за движение, да се движат самостоятелно и безопасно по маршрут от дома до училище и обратно, да осъзнаят значението на толерантността, етичността и дисциплината между участниците в движението.

Резултати: На територията на област Габрово 751 ученици са преминали през 16 обучения за шофьори и пътна безопасност, проведни от подкрепената организация. В допълнение 64 мадежи са преминали и през офиса на организацията, за да се запознаят с темата и предоставения симулатор за опознаване на пътната обстановка. Общият брой на засегнатите деца и младежи е 815.