Опазване на биологичното разнообразие и дивечовото богатство в западна Стара планина

  • Организация: Ловно-рибарско сдружение „Миджур”
  • Населено място: с.Чупрене
  • Година: 2018
  • Област: Околна среда

С уникалната си флора и фауна резерват Чупрене е природен дом на застрашени от изчезване диви животни и птици. Предстои инсталиране на наблюдателна система, която да следи за тяхното опазване, както и провеждането на различни образователни активности, които да създадат у младите хора култура за опазване на околната среда.

Резултати: Проведените образователни активности за опазване на околната среда са обхванали около 2200 души.