Опазване и популяризиране на щъркелите в Белозем

  • Организация: Народно читалище „Просвета 1909“
  • Населено място: Пловдив
  • Година: 2019
  • Област: Околна среда

Целта на проекта е популяризиране и опазване на щъркелите в Белозем – Европейското село на белия щъркел в България от 2005 г. Предвижда се изпълнение на природозащитни дейности – изграждане на изкуствени гнезда, оформяне на дървета в подходящ за гнездене вид, почистване на местообитанията от найлонови и други опасни за птиците отпадъци; информационни и образователни дейности – изработване на уебсайт, информационни пана за щъркелите и провеждане на Национална среща на селата с висока численост на щъркелите в България.

Резултати: Информацията за живота и опазването на белия щъркел и изградените нови гнезда достигна до 3650 души.