Новият ни библиотечно-информационен център

  • Организация: УН към 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“
  • Населено място: София
  • Година: 2019
  • Област: Образование

Чрез проекта ще бъде осигурено модерно библиотечно обзавеждане, удобни мебели и подходящо оборудване. Средата ще бъде организирана така, че да се превърне в мултифункционален библиотечно-информационен център, отговарящ на съвременните изисквания за насърчаване на грамотността и четенето. Освен това се очаква да стимулира подрастващото поколение да изгради ново отношение към знанието и книгите. Целта на проекта е чрез новата модернизирана библиотека да привлече повече ползватели и да се използва ежедневно от около 100 души.

Резултати: В рамките на проекта 1650 души са посетили новия библиотечно-информационен център.