Непознатият рай 

Чрез проекта „Непознатият рай“ искаме да развием екологично съзнание сред местните общности и да насърчим устойчивото ползване и опазване на най-важните природни ресурси и екосистеми – влажните зони, защитените територии и богатото им биоразнообразие в районите на с. Дуранкулак, общ. Шабла (защитена зона „Езеро Дуранкулак“), с. Езерец и гр. Шабла (защитена зона „Шабла-Езерец“), с. Казашко, общ. Варна (защитена местност Казашко) и с. Страшимирово, общ. Белослав (защитена местност Ятата). За целта ще изработим 5 късометражни филма и 5 репортажа за защитените зони, режимите им на опазване и възможностите, които предоставят на местните хора.